Legislatie si reglementari Arhivele Nationale

Legea Arhivelor Nationale 16/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 293/22.04.2014

Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 5 iulie 1996

Normele metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

RECOMANDARI TEHNICE privind recuperarea si salvarea arhivei inundate